Bulaşık Yüzey ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bulaşık Yüzey" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bulaşık Yüzey" ne demek?

 1. Katışkıları yada toz, yağ gibi yabancı özdekleri, üzerinde toplamış olan yüzey.

Bulaşık Yüzey nedir? İlişkili sözcükler

 • Bulaşık çözelti: Katışkıları ya da yabancı özdekleri, içinde bulunduran çözelti. devamı...
 • Yüzey Alanı: Genellikle toz şeklinde olan ve her türlü gözenek v.s. gibi düzensizlikleri içeren katı malzemelerin toplam yüzey alanı. Karbon siyahı gibi yüzey alanı büyük maddelerin fiziksel ve kimyasal olaylardaki aktiflikleri fazladır. devamı...
 • Alien: Yabancı, yabancı uyruklu, ecnebi Başka Irktan olan kimse devamı...
 • Mali Kaldıraç: Firmanın borçlanmasının net kâr üzerinde yarattığı değişme, diğer bir deyişle firma toplam borçlarının toplam varlıklarına ya da toplam borçlarının özkaynaklarına oranı. devamı...
 • Gurbet: Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik Örnek: Ben gurbette değilim / Gurbet benim içimde. K. Kamu Gariplik, yabancılık, yuvasından, yurdundan veya kentinden uzakta olma durumu. Yabancı. devamı...
 • ölçek Ayırıcılığı: Bir ölçeği oluşturan sınarların bir tutum sürekliliği üzerinde yüksek -sayıllı yada konumlu kişileri, düşük sayıllı yada konumlulardan ayırma özelliği. devamı...
 • Olasılık önkoyutları: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede: 1- Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)’dir. 3- Bağdaşmaz olaylardan birinin yada ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir. devamı...
 • Salkım: Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan meyve Örnek: Bunu görünce Behzat da iki salkım muzu oradakilere dağıtmış. M. Ş. Esendal Ana saptan çıkan yan çiçekleri sapları hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu. devamı...
 • Yemlerdeki Bulaşıklık: Yabani ot, taş, toprak gibi yabancı maddelerin, yemlerde üreyebilen bakteri ve mayaların, ayrıca mantarların salgıladığı mikotoksinlerin, tarla zararlılarında kullanılan pestisit kalıntılarının ve küspelerdeki kimyasal kalıntıların yemleri bulaştırması, yemler içinde fazlaca bulunması olayı. devamı...
 • Yüzerme: Bir cismin yüzeyi üzerinde yabancı bir özdek yaygısı oluşumu. Bir cismin yüzeyi üzerinde yabancı bir özdek yaygısı oluşumu. devamı...

Bulaşık Yüzey ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.