bunalım sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bunalım kelimesinin manası:

 1. Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz.
 2. Tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik, buhran, kriz
  Örnek: Bunalım anlarında insanın yüreğini, en ürkütücü olasılıklar yoklamaz mı? A. İlhan
 3. Ruhsal yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum
  Örnek: Zavallı oğlan bu bunalım anlarında acınacak hâlde oluyordu. H. Taner
 4. Bir hastalıkta iyileşme veya ölümle sonuçlanan, birdenbire olan fizyolojik değişiklik, kriz.
 5. Çoğunluğa ilişkin satın alma gücünün durması, satış değerlerinin düşmesi, çalışma gücünün azalması vb. sebeplerle ortaya çıkan ekonomik durum, kriz.
 6. Sermaye ve gelir kayıplarına yol açan ve iktisadi bütünlüğün her düzeyinde etkisi olan politik, ideolojik ve iktisadi tüm değerleri bozan bir rahatsızlık.
 7. İktisadi konjonktürdeki genişleme ve sürekli bir ilerleme döneminden sonra uzun ya da kısa daralma evresine geçerek yön değiştirme.

bunalım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları