burgu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte burgu kelimesinin manası:

  1. Delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
    Örnek: Yeşil gözlerini iki burgu gibi gözlerime batırdı. H. E. Adıvar
  2. Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir alet, tirbuşon.
  3. Yerin orta ve derin katmanlarına inebilmeyi sağlayan delici alet.
  4. Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal.
  5. Telli çalgılarda tellerin üzerine sarıldığı, telleri gerip gevşetmeye yarayan mandallardan her biri.
  6. Bk. saplı delgi

burgu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları