bürokrasi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bürokrasi kelimesinin manası:

  1. Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde gereksiz kural ve işlemler, kırtasiyecilik.
  2. Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.
  3. Kamu yönetimi.
  4. Bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kural ve ilkelere göre çalışan profesyonel atanmış görevliler topluluğu.
  5. Devlet idaresinde bir işi yapabilmek için alınması gereken izin, onay, imza ve uyulması gereken kurallar.
  6. Bk. genörgütsel yönetim

bürokrasi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları