Burs ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Burs" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Burs" ne demek?

 1. Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para

 2. Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri.

 3. Kimi öğrencilere orta ya da yüksek öğrenimlerini sürdürebilmeleri için, belli bir süre devlet ya da özel kuruluşlarca ödenen aylık para.

Burs nedir? İlişkili sözcükler

 • öğrenim ödencesi: Yüksek öğrenim gören öğrencilerden burslu ve parasız yatılılar dışında kalanlara devlet, kamu kuruluşları ya da özel kuruluşlarca verilen ödünç para. devamı...
 • Aidat: Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti Örnek: … üye aidatının sendikaya ödenme şekli kanunla düzenlenir. Anayasa Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para. Kesenek. devamı...
 • Para Cezası: İşlenen bir suçun para karşılığının devlete ödenmesini öngören ceza. Devlet hazinesine, belli sayıda bir paranın suçlu eliyle yatırılması. devamı...
 • Mevduat: Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat. Yatırım. devamı...
 • Zimmet: Üstünde olan şey. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para veya eşya. devamı...
 • Muhassasat: Bir kimseye maaş, tayın vb. olarak verilmiş şeyler. Devlet bütçesinde devlet kuruluşları için ayrılmış para, ödenek. devamı...
 • Indirimli ödek: İnancasından ötürü banka ve diğer para işleriyle uğraşan kuruluşlarca kabul ve indirim yapılmağa yeterli görülen ödekler. devamı...
 • Hübur: Çukur. devamı...
 • Yuvarsal Burç: Her yöne devinime olanak veren yuvarsal destek parçası. devamı...
 • Burçlar ışığı: Burçlar kuşağı boyunca uzanan sönük ve yaygın ışık şeridi. devamı...

Burs ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.