bütçe açığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bütçe açığı kelimesinin manası:

  1. Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu.
  2. Bütçe giderlerinin gelirlerinden daha fazla, diğer bir deyişle bütçe dengesinin negatif olması durumu. krş. denk bütçe
  3. Bk. ödeneklik açığı

bütçe açığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları