bütçe denetimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bütçe denetimi kelimesinin manası:

  1. Yürütmenin yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama etkinliğinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının yasal yerindelik, mali ve başarım açısından Sayıştay kanalıyla denetimi. krş. bütçe yasal yerindelik denetimi, bütçe başarım denetimi, bütçe mali denetimi.

bütçe denetimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları