Bütçe Denetimi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bütçe Denetimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bütçe Denetimi" ne demek?

 1. Yürütmenin yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama etkinliğinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının yasal yerindelik, mali ve başarım açısından Sayıştay kanalıyla denetimi. krş. bütçe yasal yerindelik denetimi, bütçe başarım denetimi, bütçe mali denetimi.

Bütçe Denetimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Bütçe Yasal Yerindelik Denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider, mal ile diğer hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesini içeren bir denetim türü. krş. bütçe denetimi devamı...
 • Bütçe Performans Denetimi: Bk. bütçe başarım denetimi devamı...
 • Kar Dağıtım çizelgesi: Gelir çizelgesinin altında gösterilen vergilerden, yasal yükümlülük paylarından ve ilgililere dağıtılan ikramiyelerden temizlenmiş, kalan kârı ayrıntılarıyla gösteren, dengelem ile gelir göstergesini birbirine bağlayan çizelge. devamı...
 • Kar Dağıtım çizelgesi: Gelir çizelgesinin altında gösterilen vergilerden, yasal yükümlülük paylarından ve ilgililere dağıtılan ikramiyelerden temizlenmiş, kalan kârı ayrıntılarıyla gösteren, dengelem ile gelir göstergesini birbirine bağlayan çizelge. devamı...
 • Kayıt Dışı Ekonomi: Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari faaliyet. Resmi kayıtlara girmeyen, yasal belgelerle belgelendirilemeyen, yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde denetlenemeyen, vergi sistemi dışında kalan ve dolayısıyla milli devamı...
 • Göçmen Kaçakçılığı: Doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya sürekli ikametgâhının bulunmadığı bir ülkeye yasal olmayan yollardan girişinin sağlanması. krş. insan ticareti devamı...
 • Bütçe Dönemi: Bk. mali yıl devamı...
 • Finance: Finanse etmek, para sağlamak Maliye, mali işler devamı...
 • Iyileştirme Denetimi: (Nitelik denetimi) Özürlü bulunan birimleri ayıklamaya ve bunların yerine etkin birimleri almaya yönelik üretim denetimi. devamı...
 • Mali Baskı: Gelişmekte olan ülkelerde genellikle mali piyasaların derinliğinin az olmasının, iktisadi büyüme ve kalkınma üzerinde olumsuz etki yaratması ve ekonomide kırılganlığı artırması. krş. mali derinleşme, mali kırılganlık devamı...

Bütçe Denetimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.