bütçelerde idarı murakabe sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bütçelerde idarı murakabe kelimesinin manası:

  1. Bk. ödeneklik yönetim denetimi

bütçelerde idarı murakabe ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları