bütçelerde kanunı tahsis prensibi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bütçelerde kanunı tahsis prensibi kelimesinin manası:

  1. Bk. ödenekliklerde yasal ödenek ayırma ilkesi

bütçelerde kanunı tahsis prensibi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları