bütçelerde vuzuh prensibi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bütçelerde vuzuh prensibi kelimesinin manası:

  1. Bk. ödenekliklerde belirginlik ilkesi

bütçelerde vuzuh prensibi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları