Bütirat Silajları ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Bütirat Silajları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bütirat Silajları" ne demek?

 1. Klostridiyal fermantasyona sahip silajlarda bütirik asit ve asetik asit miktarlarının yüksek, laktik asit miktarının düşük olduğu, buna bağlı olarak da pH değeri 5-6 arasında olan silajlar.

Bütirat Silajları nedir? İlişkili sözcükler

 • Laktat Silajları: Düşük pH ve yüksek konsantrasyonlarda laktik asitle belirgin silajlar. Bu silajlar kaliteli silajlar grubunda olup enerji içerikleri yüksek ve dayanma süreleri uzundur. devamı...
 • Asetat Silajları: Uygun olmayan koşullarda yapılan, asetik asit üreten bakterilerin fermantasyonda etkin rol oynaması sonucu yüksek düzeyde asetik asit ve düşük düzeyde laktik asit oluşan, amino asitlerin deaminasyonu sonucu amonyak düzeyinin arttığı, hayvanlar tarafından az tüketilen silajlar. devamı...
 • Süt Asidi Mayalanması: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vb.) laktik asit veya laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve/ veya asetik asit oluşturmaları. devamı...
 • Hiperlaktasidemi: Laktik asidemi. Kanda laktik asit miktarının artması. devamı...
 • Süt Asidi Bakterileri: Gram pozitif, Sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus ve Lactococcus cinsi, hayvan besleme açısından silajlarda pH’nın düşürülmesi için gerekli bakteriler. Bu bakterilerin ortak özelliği laktozdan laktik asit fermantasyonu sonucu laktik asit oluşturmalarıdır, laktik asit bakterileri. devamı...
 • Süt Asidi: Laktik asit. Bk. laktik asit (II) devamı...
 • Laktik Asit Fermantasyonu: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin parçalanmasıyla laktik asit, karbondioksit, etanol ve/veya asetik asit oluşması. devamı...
 • Ksantik Asit: R’Nin bir alkil olduğu ROC(S)SH tipindeki bir yer değiştirme ürünü olan ditiyokarbonik asit. Aksi bir tanımlama belirtilmedikçe ksantik asit, etilksantik asit olarak da adlandırılan etil türevi anlaşılır. Etil ksantik asit, formülü C2H5OC(S)SH, e.n. 53 devamı...
 • Barbütirat: Teskin edici ve uyku verici ilaç olarak kullanılan barbitürik asit türevleri. devamı...
 • Litoral: Suların en yüksek olduğu düzeyle en alçak olduğu düzey arasında kalan, sürekli olarak suyla örtülü olmayan sahil bölgesi. devamı...

Bütirat Silajları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.