Büyük Vestibulum Bezi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Büyük Vestibulum Bezi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Büyük Vestibulum Bezi" ne demek?

 1. İnek, dişi kedi ve seryek olarak da koyunda bir çift olarak görülen ve salgısını vestibulum vaginanın yan duvarına bir kanalla akıtan vestibulumun büyük bezleri, Bartolin bezi, glandula vestibularis mayor.

 2. İnek, dişi kedi ve seyrek olarak da koyunda bir çift olarak görülen ve salgısını vestibulum vajinanın yan duvarına bir kanalla akıtan vestibulumun büyük bezleri, Bartolin bezi, glandula vestibularis mayor.

Büyük Vestibulum Bezi nedir? İlişkili sözcükler

 • Tükürük Bezleri: Dil, çene ve kulak altında bulunan, tükürük salgılayan üç çift bez. Yapılan salgıyı ağız boşluğuna akıtan, makroskobik ve mikroskobik tükürük bezi olmak üzere ikiye ayrılan dış salgı bezleri. Makroskobik tükürük devamı...
 • Dil Altı Büyük Kanalı: Glandula sublingualis major’un salgısını caruncula sublingualis civarına akıtan kanal, Bartolin kanalı, duktus sublingualis mayor. Gl. sublingualis major’un salgısını caruncula sublingualis civarına akıtan kanal, Bartolin kanalı, duktus sublingualis mayor. devamı...
 • Meme Bezi: Memenin süt salgılayan dokusu. Memeli hayvanların göğüs ya da kann bölgelerinde yerleşmiş süt salgılayan bezler. Süt bezi. devamı...
 • Küçük Vestibulum Bezleri: Tüm hayvan türlerinde vestibulum vaginae’de orta çizgi boyunca bulunan küçük mukoza bezleri, glandula vestibulares minores. Tüm hayvan türlerinde vestibulum vaginae’de orta çizgi boyunca bulunan küçük mukoza bezleri, glandula vestibulares minores. devamı...
 • Tiroit Bezi: Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, çok damarlı, salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi, tiroit. Soluk borusunun başlangıç kısmında, sığırda 2., atgillerde 2. -3. köpekte 5-8. soluk borusu halkaları devamı...
 • Tübüler Bezler: Morfolojik olarak, basit tüp şeklinde (bağırsak bezleri), büküntülü tüp şeklinde (ter bezleri) ya da dallı tüp (mide bezleri ) şeklinde olan bezlere verilen genel ad. devamı...
 • Ter Bezleri: Memeli hayvanların deri altlarında her tarafa dağılmış olarak bulunan, salgısını akıtıcı kanallar vasıtası ile vücut yüzeyine akıtan, hücreleri çok kıvrımlı ve tek katlılık gösteren, ekrin ve apokrin olmak üzere ikiye ayrılan uzun tubuler bezler, glandula sudorifera. Gerçek ter bezleri olan ekrin bezlerin salgısı sıvı ve kokusuzdur ve kılsız deri bölgelerinde yer alır. Apokrin ter bezleri devamı...
 • Böbrek üstü Bezi: Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez. (Lat. ad: yaklaşma gösteren ön ek; renés: böbrekler; supra: yukarıda) Omurgalı hayvanlarda böbrek üstünde bulunan, kan basıncına ve sempatik sinir sistemine etki devamı...
 • üretra Bezleri: Uretranın, özellikle pars pelvina’sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan bezler, glandula uretrales. Üretranın, özellikle pars pelvina’sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan seksüel uyarımla alkali salgı yapan ve glandula üretralis adını alan küçük devamı...
 • Epifiz Bezi: Talamus ve colliculus rostralisler arasındaki mediyan çöküntü içerisinde yerleşmiş, özellikle geviş getirenlerde buğday tanesi biçiminde olan endokrin bir bez, glandula pinealis. Beyinde korpus kallozumun altına uzanan sinirsel kökenli, talamus ve devamı...

Büyük Vestibulum Bezi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.