Büyülü Gözdeğmesi Sağaltımı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Büyülü Gözdeğmesi Sağaltımı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Büyülü Gözdeğmesi Sağaltımı" ne demek?

 1. Tütsüleme, tuz patlatma, kurşun dökme, içinde kömür söndürülmüş su içirme, koruma muskaları takma gibi işlemlerden oluşan sağaltma türü. bk. gözdeğmesinden korunma, krş. dinsel gözdeğmesi sağaltımı.

Büyülü Gözdeğmesi Sağaltımı nedir? İlişkili sözcükler

 • Dinsel Gözdeğme Sağaltımı: Göz değdiğine inanılan hastanın başucunda dua okuma, yastığının altına Kuran koyma yada hastaya dualı su içirme gibi sağaltma türlerinden her biri. bk. gözdeğmesinden korunma, krş. gözdeğme sağaltımı, ilaçla gözdeğmesi sağaltımı. devamı...
 • Sağaltım Oyunu: Cin, şeytan, kötü ruh gibi görünmeyen güçlerle kutyasakları dinlememe, dinsel görevleri yerine getirmeme gibi eylemlerin yol açtığına inanılan hastalıkları sağaltmak amacıyla yapılan, içinde şaman, büyücü, din adamı gibi bireylerle dinsel, büyüsel ve geleneksel uygulamalardan bir ya da birkaçının bulunduğu halk oyunu türü. bk. cin, şeytan, din, kutyasak, hoca. krş. göbek oyunu. devamı...
 • Wearing A Helmet: MiğŸFer takma, baret takma, başŸlık giyme, koruma amaçlı olarak sert bir şŸapka takma devamı...
 • Sözlü Gözdeğmesinden Korunma: Canlı ya da cansız nesneleri, özel yöntemlerle söylenen dinsel ve büyüsel sözler yardımıyla gözdeğemesinden koruma, bk. gözdeğme. devamı...
 • Sıyanet: Koruma. koruma, korunma Koruma devamı...
 • Prophylaxis: Hastalıktan koruma veya korunma usulü. Korunma, hastalıktan koruma yöntemi devamı...
 • Gözdeğme: Kötü niyet ve etkin bakışlı, toplumuna göre mavi gözlü, sarı saçlı ya da kara gözlü, kara saçlı kişilerin, isteyerek ya da istemeyerek baktıkları, övdükleri, dokundukları canlıların, özellikle çocuk ve hayvanların, hastalanacakları, sakatlanacakları, yoksullaşacakları hatta ölebilecekleri; nesnelerin ise kırılacakları, yanacakları, yıkılacakları ya da yokolabilecekleri biçimindeki çok yaygın halk inanışı, bk.gözdeğmesinden korunma,gözdeğme sağaltımı, krş. muska. devamı...
 • şifahi Nazardan Korunma: Bk. sözlü gözdeğmesinden korunma devamı...
 • Nefis Müdafaası: Korunma, kendini, öz benliğini koruma, nefsi müdafaa. devamı...
 • Boşaltım: Boşaltma işi. Sistemlerin çalışabilmesi için sürekli olarak gereken boşaltma işlemleri. devamı...

Büyülü Gözdeğmesi Sağaltımı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.