büyüme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte büyüme kelimesinin manası:

  1. Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.
  2. Büyümek işi.
  3. Bir ekonomide sayısal olarak ifadesi mümkün olabilen makro büyüklüklerin yüzde olarak artışı.
  4. Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) sabit fiyatlarla hesaplanan niceliksel değişme. krş. nominalbüyüme
  5. Zigotun oluşumundan itibaren ergin canlı ağırlığa ulaşana kadar canlının ağırlık kazanması.
  6. Canlıların belli bir süre içerisinde ağırlık ve uzunluk özellikleri bakımından artış göstermesi.

büyüme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları