Büyüme Eğrisi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Büyüme Eğrisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Büyüme Eğrisi" ne demek?

 1. Ulusal gelirin zaman içindeki değişiminin geometrik yeri.

 2. Bedence ve zihince olgulaşma sonucu organizmanın özellik ve görevlerinde ortaya çıkan değişmeleri çizgesel olarak belirten eğri.

Büyüme Eğrisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Spektrofotometre: Bk. izgesel ışılölçer Çizgesel ışılölçer devamı...
 • Yırtılma: Yırtılmak işi Genellikle satır eşlemesinin bozulması, yayının güçsüz olması, iyi alınamaması, karışma gibi nedenlerden dolayı, resimde satırların bozulması, yataylıktan sapması, sağa ya da sola yatmış olarak parçalara bölünmesi biçiminde ortaya devamı...
 • Autoimmunization: Yaradılıştan bir hastalığa karşı bağışıklığı olma. (Amerikan İngilizcesi) otoimmünizasyon, özbağŸışŸıklık, girdiğŸi reaksiyon sonucu bir organizmanın kendi hücre dokularıyla antikor üretmesi, özbağŸışŸık bir organizmanın endüksiyonu (autoimmunisation olarak da yazılır) devamı...
 • Profil: Yandan görünüş. İnsanın yüzünün yandan görünüşü Örnek: Yalnız, sakallı sert profilinin bir parçasını görebiliyoruz. F. R. Atay Yanay. devamı...
 • Fenotip: Soyserim (Yun. phainein: gözükmek; typos: tip, şekil) Bir organizmanın genetik yapısıma bağlı olarak, dış etkenlerin de etkisiyle ortaya çıkan görünüşü. devamı...
 • Ansal Büyüme Eğrisi: Bireyin ya da bir topluluğun anlık ortalamasını, zaman ve nicelik açısından gösteren çizgi. devamı...
 • Iye özelliği: Gerek içeriği ve gerekse biçimi yönlerinden iyesine özgü olarak ortaya çıkan özellik, ortaya konan yapıtta görülen ve başkalarınınkinden ayrı bulunan cümle, sözdizimi, işleme, düzenleme, çizme ve boyama gibi özellikler. devamı...
 • Denge Eğrisi: Irmak yada koyağın olgunluk ve geçkinlik çağını belirten, kaynak ile ağız arasında gelişmiş yatak boyunca çizilen yatık eğri. Anestezik gazın arteryel kandaki kısmi basıncının alveoler havadaki kısmi basıncının yüzdesi olarak devamı...
 • öğrenme Eğrisi: Birikimli çıktı ile ortalama ürün maliyetleri ya da emeğin ortalama veya marjinal fiziki verimliliği arasındaki ilişkiyi işgücü deneyiminin artışına bağlı olarak açıklayan, diğer bir deyişle yaparken öğrenme süreci içinde üretim arttıkça ortalama üretim maliyetlerinin azaldığını veya ortalama verimliliğin arttığını gösteren eğri. devamı...
 • Hepatohücresel Kaynaşma: Karaciğer parenkim hücrelerini birbirleriyle birleşmeleri sonucu, mikroskobik olarak çok çekirdekli ve sinsitya hücresi görünümü kazanmaları. Kedilerde ve belli kimi sığır ırklarında ender olarak gözlenir. devamı...

Büyüme Eğrisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.