büyüme hormonu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte büyüme hormonu kelimesinin manası:

  1. Memelilerde hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve büyümeyi uyaran hormon. Somatotropin.
  2. Bitkilerde büyümeyi uyaran hormonlar. Oksinler, giberellinler, indolasetik asit.
  3. Memelilerde ön hipofiz bezinin somatotrop hücrelerinde üretilen doku ve organlarda büyümeye neden olan, metabolik olarak hücrelerde protein üretim hızıyla, enerji için serbest yağ asitlerinin kullanım oranını artıran ve glikoz kullanım hızını azaltan, hipotalamustan salınan büyüme hormonu salgılatıcı hormon tarafından salınımı uyarılan ve somatostatin hormonuyla salınımı baskılanan protein yapılı bir hormon, somatotrofin, somatotropin, somatotropik hormon, gelişim hormonu, GH, somatotrop hormon, STH.
  4. Canlılarda protein, karbonhidrat ve lipit metabolizmasını etkileyen hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve büyümeyi uyaran hormon, somatotropin, GH.

büyüme hormonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları