buzağılama aralığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte buzağılama aralığı kelimesinin manası:

  1. Birbirini izleyen iki buzağılama arasındaki süre. Gebelik süresiyle doğum-gebe kalma aralığının toplamına eşittir.
  2. Süt sığırı işletmelerinde; doğumdan-doğuma geçen süreler toplamının doğum yapan ineklerin toplamına bölünmesiyle bulunan değer. Bu değerin 400 günü aşmaması gerekir.

buzağılama aralığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları