buzağıların sindirim bozukluğu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte buzağıların sindirim bozukluğu kelimesinin manası:

  1. Daha çok 1-1.5 aylık buzağılarda, genellikle gıdaya bağlı, ön midelerde genişleme ve/veya abomazitis, nüksedici timpani, gelişme geriliği, iştahsızlık ve ishalle seyreden bir sendrom, buzağıların inappetenzi, buzağıların indigesyonu, buzağıların süt indigesyonu, anoreksiya vitulorum, indigesyones vitulorum.

buzağıların sindirim bozukluğu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları