by

 1. Yakın

 2. Bir kenara

 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir

 4. İlâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.

 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde

 6. Yakınından, yanından

 7. İle, vasıtasıyla

 8. (-Den),Tarafından

 9. Kadar

 10. Göre

 11. Hakkında, hakkı için

 12. Yakın, geçişli biçimde, geçecek biçimde, bir kenara

 13. Yan, ikincil, ikinci derecede, tali, ek, takma


Yayımlandı

kategorisi