by product sözlük anlamı nedir?

Sözlükte by product kelimesinin manası:

  1. Yan ürün, bir şey üretilirken onun yanı sıra elde edilen ve ikinci derecede önemli olan bir ürün.
  2. Yan ürün

by product ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları