cadets ne demek

Cadets Ne Demektir? İngilizce ve Türkçedeki Anlamı ve Kapsamlı Açıklaması

Giriş

“Cadets” kelimesi, İngilizce ve Türkçede sıklıkla kullanılan ve çeşitli anlamlara sahip bir terimdir. Bu makale, “cadets” kelimesinin kapsamlı bir açıklamesini sağlayarak, İngilizce ve Türkçedeki anlamlarını, kökenlerini ve kullanımlarını inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizcede “cadets” kelimesi, genellikle genç erkek öğrencileri veya stajyerleri tanımlamak için kullanılır. Bu bağlamda, “cadets” terimi, genellikle askeri okullarda veya akademilerde eğitim alan genç erkekleri veya denizcilik okullarında eğitim alan genç denizcileri belirtmek için kullanılır.

Genişletilmiş Anlamı

“Cadets” kelimesi, İngilizcede daha geniş bir anlama da sahip olarak, deneyimsiz veya yeni işe başlayan kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Bu bağlamda, “cadets” terimi, genellikle iş hayatında veya diğer profesyonel ortamlarda, henüz çok fazla deneyime sahip olmayan genç çalışanları belirtmek için kullanılır.

Kökeni

“Cadets” kelimesi, Fransızca “cadet” kelimesinden türetilmiş olup, “genç” veya “küçük” anlamlarına gelir. Kelime, Orta Çağ’da, asil bir ailenin en küçük oğlunu veya miras hakkı olmayan oğlunu tanımlamak için kullanılırdı.

Kullanımı

İngilizcede “cadets” kelimesi, aşağıdaki bağlamlarda sıklıkla kullanılır:

 • Askeri Okullar: Askeri okullarda veya akademilerde eğitim alan genç erkek öğrencileri tanımlamak için.
 • Denizcilik Okulları: Denizcilik okullarında eğitim alan genç denizcileri tanımlamak için.
 • İş Hayatı: Deneyimsiz veya yeni işe başlayan genç çalışanları tanımlamak için.
 • Diğer Profesyonel Ortamlar: Henüz çok fazla deneyime sahip olmayan genç profesyonelleri tanımlamak için.

Örnek Cümleler

 • “The cadets at the military academy were training for combat.” (Askeri akademideki öğrenciler muharebe için eğitim alıyorlardı.)
 • “The cadets on the ship were learning the ropes of sailing.” (Gemideki denizcilik öğrencileri, denizcilik işlerini öğreniyorlardı.)
 • “The company hired a group of cadets to fill entry-level positions.” (Şirket, giriş düzeyindeki pozisyonları doldurmak için bir grup genç çalışani işe aldi.)
 • “The young doctor was still a cadet in the medical field.” (Genç Doktor, tıp alanında hala deneyimsizdi.)

Telaffuz

İngilizcede “cadets” kelimesi, “kay-dets” olarak telaffuz edilir.

Eş Anlamlılar

İngilizcede “cadets” kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

 • Students
 • Trainees
 • Novices
 • Rookies
 • Youngsters

Zıt Anlamlılar

İngilizcede “cadets” kelimesinin zıt anlamlıları şunlardır:

 • Experienced
 • Senior
 • Seasoned
 • Skilled
 • Professionals

Sonuç

“Cadets” kelimesi, İngilizcede genç öğrencileri, stajyerleri veya deneyimsiz çalışanları tanımlamak için kullanılan çok yönlü bir terimdir. Kelimenin kökeni Fransızcaya uzanmakta ve askeri okullar, denizcilik okulları, iş hayatı ve diğer profesyonel ortamlar da dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi