caize sözlük anlamı nedir?

Sözlükte caize kelimesinin manası:

  1. Şairlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafından kendilerine verilen bahşiş.
  2. Yazıda bir sözün olduğu gibi tekrarlandığını göstermek için alt hizasına konulan tırnak biçimindeki noktalama işareti.
  3. Yol yiyeceği, azık.
  4. Armağan, hediye.
  5. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.
  6. 1. armağan, hediye. 2. yol yiyeceği, azık. 3. eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.
  7. (Cevaz. dan) (C.: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği.

caize ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları