calcaneal arteries sözlük anlamı nedir?

Sözlükte calcaneal arteries kelimesinin manası:

  1. posterior ya da peroneal tibi¬al arterlerin mediyal ve lateral dalları.

calcaneal arteries ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları