çalışma eş anlamlısı

Çalışma: Eş Anlamlısı ve Kullanımı

Giriş

“Çalışma” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir kelimedir. Çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve bir dizi eş anlamlıya sahiptir. Bu makale, “çalışma” kelimesinin eş anlamlılarını, kullanımlarını ve İngilizce ve Türkçe arasındaki farklarını inceleyecektir.

Eş Anlamlılar

“Çalışma” kelimesinin hem İngilizce hem de Türkçe’de birçok eş anlamlısı vardır. İşte en yaygın olanlardan bazıları:

 • İngilizce:
  • Work
  • Labor
  • Employment
  • Occupation
  • Job
  • Task
  • Duty
  • Assignment
  • Project
  • Mission
 • Türkçe:
  • İş
  • Çalışma
  • Görev
  • Vazife
  • Meslek
  • Uğraş
  • Emek
  • İşlem
  • Proje
  • Görev

Kullanımlar

“Çalışma” kelimesi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte en yaygın kullanımlarından bazıları:

 • İş: Bir kişi tarafından para kazanmak için yapılan faaliyet.
 • Görev: Bir kişiye verilen ve tamamlanması gereken bir görev.
 • Uğraş: Bir kişinin zevk aldığı veya ilgi duyduğu bir faaliyet.
 • Emek: Bir şey üretmek veya başarmak için harcanan çaba.
 • Proje: Belirli bir sonuca ulaşmak için tasarlanmış bir dizi görev.
 • Görev: Bir kişiye verilen ve belirli bir zamanda tamamlanması gereken bir görev.

İngilizce ve Türkçe Arasındaki Farklar

“Çalışma” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki kullanımı arasında bazı ince farklılıklar vardır.

 • İngilizce’de “work” kelimesi genellikle ücretli çalışmayı ifade ederken, Türkçe’de “çalışma” hem ücretli hem de ücretsiz çalışmayı ifade edebilir.
 • İngilizce’de “labor” kelimesi genellikle fiziksel olarak zorlu çalışmayı ifade ederken, Türkçe’de “emek” hem fiziksel hem de zihinsel çabayı ifade edebilir.
 • İngilizce’de “occupation” kelimesi genellikle bir kişinin mesleğini veya işini ifade ederken, Türkçe’de “meslek” genellikle bir kişinin eğitim veya becerilerine dayalı bir kariyeri ifade eder.

Örnek Cümleler

“Çalışma” kelimesinin eş anlamlılarının nasıl kullanıldığına dair bazı örnek cümleler:

 • İngilizce:
  • I’m looking for a new job. (Yeni bir iş arıyorum.)
  • I’m working on a project at work. (İşyerinde bir proje üzerinde çalışıyorum.)
  • I have a lot of duties at my job. (İşyerimde birçok görevim var.)
 • Türkçe:
  • Yeni bir iş arıyorum.
  • İşyerinde bir proje üzerinde çalışıyorum.
  • İşyerimde birçok görevim var.

Sonuç

“Çalışma” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir kelimedir. Çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve bir dizi eş anlamlıya sahiptir. İngilizce ve Türkçe’deki kullanımları arasında bazı ince farklılıklar olsa da, her iki dilde de benzer anlamlara gelir.


Yayımlandı

kategorisi