call 1 sözlük anlamı nedir?

Sözlükte call 1 kelimesinin manası:

  1. BağŸIrma, çağŸırma, bağŸırışŸ, haykırma: I heard a call for help. Birinin ´´İmdat!´´ diye bağŸırdığŸını duydum. telefon konuşŸması, konuşŸma. ötüşŸ, ötme (av hayvanlarını çağŸırmak için kullanılan) düdük veya başŸka bir alet. kısa ziyaret: They paid me a call. Beni ziyaret ettiler. ask. çağŸrı. lüzum, ihtiyaç: There was no call for you to do that. Onu yapmanın hiç gereğŸi yoktu. istem, talep: We don´t get any calls for that anymore. Artık kimse onu talep etmiyor.

call 1 ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları