call sözlük anlamı nedir?

Sözlükte call kelimesinin manası:

 1. Bağırma, çağırma, bağırış, haykırma
 2. Ötüş ötme (kuş)
 3. Boru (avcılıkta)
 4. Boru sesi
 5. Kısa ziyaret, kapıdan uğrama
 6. Celp, davet, çağrı
 7. Lüzum ihtiyaç
 8. Hak iddia etme, talep etme
 9. Yoklama
 10. Bağırmak, seslenmek, çağırmak
 11. Davet etmek, ilân etmek
 12. Bağırarak ilgi çekmek
 13. Çağrıda bulunmak, haber vermek (kongre, toplantı)
 14. Telefon etmek
 15. İsimlendirmek, hitap etmek
 16. Çağırmak, bağırmak, seslenmek, aramak (telefon); telefon etmek, telefonda konuşmak; davet etmek, çağrıda bulunmak; dava açmak; adlandırmak, lakap takmak; demek, söylemek, farzetmek, ziyaret etmek, uyandırmak

call ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları