Cami Mimarisi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Cami Mimarisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Cami Mimarisi" ne demek?

 1. islam mimarîsinin en önemli yapı türü olan cami, dönemlere ve yerel özelliklere göre bazı farklılıklar gösterse de, bir ibadethane olarak işlevine uygun bir tarzda biçimlenmiştir. büyük bir cami, genel olarak kendisini konut alanlarından ayıran, bir dış avluya (harim) sahiptir. dış avluyu çevreleyen taş duvarlarda madenî şebekeli pencereler bulunur. dış avluyu kuzey duvarının tam ortasında, doğu ve batı duvarlarında iç avlunun yan kapılarından geçen eksen üzerinde açılmış büyük kapılarla girilir. genellikle kare veya kareye yakın dikdörtgen biçimindeki iç avlu (harem) kıble yönünde camiye bitişiktir. dört yandan kubbeli revaklarla çevrilen iç avlunun ortasında bir şa­dırvan yer alır. iç avlunun kuzey duvarının ortasında taçkapı veya cümle kapısı denilen ana giriş yer alır, doğu ve batı duvarlarında da koltuk kapı denilen kapılar vardır. iç avlunun camiye bitişik olan revakı son cemaat yeri olarak adlandırılır. tabanı avlu düzeyinden biraz yüksekte olan son cemaat yeri, namaza vaktinde yetişemeyenlere veya kalabalıktan içeri giremeyenlere ayrılmıştır. büyük camilerde son cemaat yerinin kıble duvarında, sağlı sollu iki küçük mihrap bulunur. bu mihrapların üstünde «mükebbire» denilen birer cumba vardır. asıl ibadet mekânına (şahın) açılan cümle kapısı (taç-kapı), özenli bir işçilikle işlenmiş bir nişin içine yerleştirilmiştir. caminin yazıtı da bu girişin üstünde yer alır.

Cami Mimarisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Cami: Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yer. Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran Örnek: Umumi kütüphane, ilmin, edebiyatın her şubesine ait kitapları cami olmak lazım gelir. Z. Gökalp (Mimarlık) Müslümanların içinde toplanıp tapındıkları devamı...
 • Hatıl: Ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek için yatay olarak boydan boya yerleştirilen ahşap, tuğla veya beton bağlama ögesi Örnek: İki saattir eski, sararmış hatılları sayıyordu. Ö. Seyfettin (Mimarlık) Duvar ağırlığını yatay olarak dağıtmak için duvar örgüsü içine yerleştirilen beton, ağaç ya da tuğla kiriş. devamı...
 • Hatıl: Ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek için yatay olarak boydan boya yerleştirilen ahşap, tuğla veya beton bağlama ögesi Örnek: İki saattir eski, sararmış hatılları sayıyordu. Ö. Seyfettin (Mimarlık) Duvar ağırlığını yatay olarak dağıtmak için duvar örgüsü içine yerleştirilen beton, ağaç ya da tuğla kiriş. devamı...
 • Lignin: Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluşturan madde. Damarlı bitkilerde hücre duvarlarını sertleştirici, suda çözünmeyen, kompleks fenilpropanoyit polimeri. devamı...
 • Cami I Miyane: Bk. orta camisi devamı...
 • Makrofibril: (Yun. makros: büyük) Bitki hücre duvarlarında mikrofibrillerin bir araya gelmesiyle oluşan, primer hücre duvarında dağınık, ikincil hücre duvarında daha düzenli bir diziliş gösteren selüloz yapı. devamı...
 • Görünge Planı: Dekordaki duvarların, girişlerin, pencerelerin, eşyaların yerlerini gösteren, seyircinin görüşüne göre ölçekli olarak yapılan plan. devamı...
 • Flock: Sürü Küme: güruh kalabalık, yığın: cemaat, grup, zümre: sürü halini almak, sürü halinde gitmek, toplanmak, üşüşmek. devamı...
 • Kitin: Eklem bacaklıların ve kabukluların örteneğini oluşturan, bazı mantar ve likenlerde de rastlanan, dayanıklı ve esnek organik madde. Eklem bacaklıların üzerini kaplayan örtü şeklindeki kabuğun yapısını oluşturan, bitkiler, funguslar ve bira devamı...
 • Selatin Cami: Osmanlı padişahlarının veya eşlerinin yaptırdıkları camilerden her biri devamı...

Cami Mimarisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.