Camlı Süngerler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Camlı Süngerler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Camlı Süngerler" ne demek?

 1. Çok hücreli hayvanlardan, Parazoa bölümünün, süngerler (Porifera) filumundan, iskeletleri üç eksenli silis iğnelerinden yapılmış olan türleri içine alan bir takım.

 2. Çok hücreli hayvanlardan, süngerler (Porifera)’den iskeletleri üç eksenli silis iğnelerinden yapılmış olan türleri içine alan bir takım.

Camlı Süngerler nedir? İlişkili sözcükler

 • Keratinli Süngerler: Çok hücrelilerden (Metazoa), Parazoa bölümünün, süngerler (Porifera) filumundan, iskeletleri ya silis iğneleri ve spongin tellerinden ya da sadece spongin tellerinden yapılmış olan türleri içine alan bir takım. Banyo süngeri (Euspongia officinalis) en iyi bilinen türüdür. devamı...
 • Kalkerli Süngerler: Çok hücrelilerden (Metazoa), Parazoa bölümünün, süngerler (Porifera) fîlumunun, iskeletleri CaCO3’dan yapılmış olan türleri içine alan, sikon (Sycon) cinsi iyi bilinen bir takımı. Süngerlerden, iskeletleri kalsiyum karbonattan yapılmış olan türleri içine devamı...
 • Keratinlisüngerler: (Cornacuspongida), (Lât. cornu = boynuz, Lât. spongia=sünger), Çokgözeli hayvanlardan Parazoa bölümünün süngerler (Porifera) filumunun bir (bk.) takımı. İskeletleri ya silis iğneleri ve spongin tellerinden ya da sadece spongin tellerinden yapılmış olan türleri içine alır. Banyo süngeri (Euspongia officinalis) en iyi bilinen türüdür (bk.). devamı...
 • Kalkerlisüngerler: (Calcarea), (Lât. calcari=kalker), Çokgözeli hayvanlardan Parazoa bölümünün süngerler (Porifera) filumunun (bk.) bir takımı. İskeletleri CaCO3 dan yapılmış olan türleri içine alır. Sikon (Sycon) iyi bilinir. (bk.). devamı...
 • Süngerler: Vücutları içten dar ve uzun kanalcıklardan oluşan, dıştan bu kanalcıklara açılan deliklerle kaplı, çoğu kayalara tutunmuş olarak koloniler durumunda yaşayan hayvanlar takımı. Çok hücrelilerden (Metazoa), Parazoa bölümünden genel bir vücut devamı...
 • Parazoa: (Yun. para: öteki; zoon: hayvan) Çok hücreliler (Metazoa) alt âleminden, vücutlarında henüz gerçek doku ve organları meydana gelmemiş olan, hayatî olayları az çok değişik hücrelerle yapılan, süngerler (Porifera) filumu olan bir bölüm. devamı...
 • Keski Solungaçlılar: (Yun. elasmos: keski; brangchia: solungaç) Balıklar (Pisces) sınıfından bir alt sınıf ya da modern sınıflandırmaya göre çeneli ağızlılar (Gnathostomata) üst sınıfından, kedi ve köpek balıklarını içine alan, iskeletleri kıkırdaktan yapılmış, bazı türlerinde plâkoyit tipte pul olan, solungaç yarıkları 5-7 çift, yüzme keseleri olmayan, heteroserk kuyruk yüzgeçleri olan türleri içine alan bir sınıf. devamı...
 • Mersin Balıkları: Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı. (Yun. chondros: kıkırdak; osteon: kemik) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfından, iskeletleri kıkırdaklı, vücutları çıplak ya da kemik plâkalarla örtülü, başları devamı...
 • Oskulum: Süngerlerde yan deliklerden girerek vücudun içinde dolaşan suyun dışarı atıldığı açıklık. Süngerler (Porifera)’de kanal sisteminden sızan suyu dışarıya vermeye yarayan delik. devamı...
 • çevre Kirpikliler: (Yun. peri: çevresinde; thrix: tüy) Bir hücreli hayvanlardan, kirpikliler (Ciliata) sınıfının, öz kirpikliler (Euciliata) alt sınıfından, yalnız ağız alanı çevresinde ve bazen vücudun geri bölgesinde çember gibi sıralanmış kirpikler bulunan türleri olan bir takım. Çan hayvanı (Vorticella) iyi bilinen cinsidir. devamı...

Camlı Süngerler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.