çamursal Kurbağagiller ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "çamursal Kurbağagiller" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çamursal Kurbağagiller" ne demek?

 1. (Yun. pelos: çamur; bates: basan) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, kuralsız obruklular (Anomocoela) alt takımından, Amerika, Avrupa, Asya ve Yeni Gine’de yaşayan türlere sahip bir familya.

çamursal Kurbağagiller nedir? İlişkili sözcükler

 • ıslıklı Tavşangiller: Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, çift dişliler (Duplicidentata) alt takımından, kulakları kısa, ön ve art bacakları aynı uzunlukta, ıslık sesi çıkaran, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın dağ ve steplerinde yaşayan türlere sahip bir familya. devamı...
 • Paçavralı Kurbağagiller: (Yun. rhakos: paçavra; pherein: taşımak) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, çift obruklular (Diplasiocoela) alt takımından, Asya, Afrika ve Madagaskar’da yaşayan türleri içine alan bir familya. devamı...
 • Kapan Kaplumbağagiller: Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımının, gizli boyunlular (Cryptodira) alt takımından, uzun kuyruklu, ırmak ve bataklıklarda yaşayan, büyük boylu türlere sahip bir familya. devamı...
 • çayır Kurbağası: Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, su kurbağasıgiller (Ranidae) familyasından, 6-10 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya’da yaşayan bir tür. devamı...
 • çamursalkurbağagiller: (Pelobatidae), (Yun. pelos= çamur, Yun.bates = basan): Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının kuralsız-obruklular (Anomocoela) alt-takımına giren (bk.) bir familyası. Kuzey Amerika, Avrupa, Batı Asya ve Yeni Ginede yaşarlar. Sarmısak kurbağası (Pelobates fuscus) türü iyi bilinir (bk.). devamı...
 • çarpan Balığıgiller: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçtiler (Acanthopterygii) alt takımından, başları büyük ve dikenli, sırt yüzgeçleri zehirli dikenlerden yapılmış, Akdeniz ve Avrupa denizlerinde yaşayan türlere sahip bir familya. devamı...
 • Tatlı Su Levreği: Akarsularda, göllerde yaşayan, iki sırtı yüzgeçli, beyaz etli bir balık, aklevrek. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, bütün Asya ve Avrupa tatlı sularında yaşayan bir devamı...
 • Bayağı Kara Kurbağası: Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, kara kurbağasıgiller (Bufonidae) familyasından, 7-12 cm kadar uzunlukta, derisi pürtüklü, Avrupa, Asya ve Afrika’da yaşayan bir tür. devamı...
 • Yeşil Kara Kurbağası: Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, kara kurbağasıgiller (Bufonidae) familyasından, 7-9 cm kadar uzunlukta, üzeri yeşil renkli, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da yaşayan bir tür. devamı...
 • Mağrip Kurbağası: Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, su kurbağasıgiller (Ranidae) familyasından, 4-5 cm kadar uzunlukta, Orta Avrupa ve Orta Asya’da yaşayan bir tür. devamı...

çamursal Kurbağagiller ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.