canker sözlük anlamı nedir?

Sözlükte canker kelimesinin manası:

  1. Ağızda meydana gelen yara, pamukçuk
  2. Yozlaştıran herhangi bir şey
  3. Atların tabanlarında hâsıl olan yara
  4. Bitkilerin gövdelerinde görülen bir hastalık
  5. Pamukçuk hâsıl etmek
  6. Çürütmek, tedricen mahvetmek
  7. Pamukçuğa tutulmak
  8. Çürümek, mahvolmak.
  9. Pamukçuk oluşturmak, pamukçuğa yakalanmak, çürütmek, mahvetmek, çürümek, mahvolmak

canker ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları