Canlıcılık ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Canlıcılık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Canlıcılık" ne demek?

 1. Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm.

 2. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş.

 3. Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

 4. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma.

 5. Evrendeki çeşitli olayların ruh

 6. İnsanın beden ve ruhtan oluştuğunu, ruhun da yaşamın temeli olduğunu ileri süren öğreti.

 7. Çocuğun, çevresindeki eşyayı canlı sayması.

Canlıcılık nedir? İlişkili sözcükler

 • Intuitionism: ), (fels.) hakikatlerin akıl ve bilgi ile değil de sezgi yolu ile ortaya çıkarılabileceğini ileri süren öğreti Duyularımızla algıladığımız cisimlerin gerçek olduğunu savunan öğreti devamı...
 • Bağıntıcılık: Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görecelik, izafiye, rölativizm. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu; gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve devamı...
 • Kavramcılık: Kavramın, onu bildiren sözden farklı bir varlık olduğunu ve gerçeğin zihinde bulunmadığını ileri süren öğreti, konseptüalizm. Ortaçağın son dönemindeki ->adçılık çığırı. Tümellerin kendi başına varlıkları olmadığını, bunların düşünsel varlıklar olarak devamı...
 • Yazgıcılık: Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm. Bütün olayları önceden ve kesinlikle Tanrı’nın kararlaştırdığını, bunun devamı...
 • Tinselcilik: Evrenin gerçeğinin manevi nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhsal yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm. Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu, her gerçek devamı...
 • Doğaüstücülük: Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm. Doğa yasalarıyle açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti. devamı...
 • Tözcülük: Bir veya birçok tözün varlığını öne süren öğretilerin genel adı. Bir ya da çok tözün varlığını kabul eden öğretiler. devamı...
 • Bilimsel Insancılık: İnsanı biyolojik-toplumsal bir varlık olarak düşünen, onun zekâsıyle bir uygarlık yaratabileceğini ileri süren; deneysel araştırma yöntemlerinin evrensel uygulanışına önem veren; doğru, gerçek vb. kavramların insancı değerler olduğunu ve bunlar üzerine insanlarca yapılan deneme sonuçlarına göre yargıda verilebileceğini ileri süren çağdaş bir düşünce akımı. devamı...
 • Mantıkçılık: Mantık biliminin her şeyin üstünde olduğunu benimseyen felsefe. Bütün bilimleri matematik biçime indirgeyen ve matematiği mantığın bir uygulaması durumuna getiren öğreti. devamı...
 • Bencilik: Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm. İnsanın bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğunu, buna göre ahlaklılığın da yalnızca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğunu ileri süren öğreti. devamı...

Canlıcılık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.