Capitalization Table ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Capitalization Table" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Capitalization Table" ne demek?

 1. Kapital tablosu, genellikle her kaynaktan elde edilen kazanç oranını ve sırası ile kapitalizasyon oranlarını içeren bir şŸirketin kapitalizasyonunu gösteren tablo; çıkarılmışŸ şŸirket tahvillerinin ve her kaynaktan elde edilen yatırım miktarını içeren ve dağŸıtılan tahvillerin farklı senetlerinin toplam miktarı

Capitalization Table nedir? İlişkili sözcükler

 • çözünür Yem Maddeleri: Hayvan ve bitkisel kaynaklı yem maddelerinin işlenmesinden elde edilen, bir miktar katı maddeler içeren sıvı yemler. devamı...
 • Ortorombik Sistem: Birbiriyle kesişen farklı uzunluklardaki 3 eksen içeren prizmalardan elde edilen kristal yapı sistemi. devamı...
 • çok Uluslu şirket: Aynı anda birçok ülkede etkinlik gösteren, tek merkezden yönetilen, üretim ve satış hacimleri çok yüksek olan dev şirket. krş. ana şirket, bağlı şirket, ulusötesi şirket devamı...
 • Yağsız Kuru Madde: Gıdada toplam kuru madde miktarından yağ miktarının çıkarılmasıyla elde edilen katı madde miktarı, YKM, SNF. devamı...
 • Ham Protein: Yemlerin kimyasal analizlerinde kjeldahl yöntemiyle bulunan azotun 6, 25 faktörüyle çarpılması sonucu elde edilen, gerçek protein ve amonyak, amino asit ve nitratlar gibi azot içeren maddeleri kapsayan yemdeki azotlu maddelerin toplamı, HP. devamı...
 • Saf Kül: Yemdeki ham kül miktarından, hidroklorik asitte çözünmeyen kum vb. maddeler çıkarıldıktan sonra elde edilen kül miktarı. devamı...
 • Itfa: Söndürme. Sönüm. Bir borcu azar devamı...
 • Antiserum: (Yun. anti: karşı; serum: kesilmiş süt suyu) Bağışıklıktan sonra elde edilen ve özel antikorlar kapsayan serum. Özgün antijene maruz bırakılan hayvandan elde edilen, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve tanısında kullanılan, devamı...
 • Bovine Antitoxin: sığırlardan elde edilen antitoksik serum, sığır şifalı serumu (beygir serumuna karşı aşırı duyarlık gösteren şahıslarda kullanılmak üzere at yerine sığırların muaf (bağışık) kılınması ile elde edilen serum); devamı...
 • Rekombinant Dna: Bir DNA parçasının halkasal vektöre bağlanması sonucu oluşan molekül. Yaygın olarak DNA molekülünün kesme enzimleriyle kesilmesi ve sonra farklı kaynaklardan elde edilen DNA parçalarıyla DNA ligaz kullanılarak birleştirilmesiyle elde edilir. devamı...

Capitalization Table ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.