capitalization table sözlük anlamı nedir?

Sözlükte capitalization table kelimesinin manası:

  1. Kapital tablosu, genellikle her kaynaktan elde edilen kazanç oranını ve sırası ile kapitalizasyon oranlarını içeren bir şŸirketin kapitalizasyonunu gösteren tablo; çıkarılmışŸ şŸirket tahvillerinin ve her kaynaktan elde edilen yatırım miktarını içeren ve dağŸıtılan tahvillerin farklı senetlerinin toplam miktarı

capitalization table ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları