captive company sözlük anlamı nedir?


Sözlükte captive company kelimesinin manası:

  1. Bir hizmet sunması için bir başŸka şŸirket tarafından kurulmuşŸ şŸirket

captive company ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları