çardak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çardak kelimesinin manası:

  1. Tarla, bahçe vb. yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak.
  2. Asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle yapılmış yer
    Örnek: Evin bahçeye açılan tahta kapısının üstündeki çardakta koruklar sarkıyordu. O. Rifat
  3. Kameriye
    Örnek: Çardağın boşluğuna girdiğimiz vakit durmuş, eliyle yanağımı sıkmış, çenemi okşamıştı. R. H. Karay
  4. (Mimarlık) Sarmaşıklı ağaç, asma ya da çiçek sardırılan direkler üzerine oturtulmuş kafesli çatı. Tarla bekleyenlerin, içinde ya da üstünde oturup yattıkları ağaç dallarından yapılmış gölgelik.

çardak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları