cari harcamalar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cari harcamalar kelimesinin manası:

  1. Doğrudan üretim artışına yönelik olmayan, etkileri geçici olan ve bir defada kullanılıp tüketilen mal ve hizmetler için yapılan giderler.
  2. Yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan ve kamu etkinliklerinin sürdürülebilmesi için personel ve diğer cari giderlerden oluşan harcamalar.

cari harcamalar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları