Cari Hesap Defteri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Cari Hesap Defteri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Cari Hesap Defteri" ne demek?

 1. Geçici kabul ve muaflık rejimleri kapsamında her dışalımcıya yeteri kadar sayfa ayırarak dışalımcıyı ve dışalımı yapılan eşyayı izlemek amacıyla gümrük idarelerince tutulan defter.

 2. Bankaların açtıkları mevduat hesabı karşılığında hesap hareketlerini izlemek amacıyla müşterilerine verdikleri belge.

Cari Hesap Defteri nedir? İlişkili sözcükler

 • Gündelik Defteri: Yeniçerilere ödenen ulufelerin hesabı tutulan defter. devamı...
 • Diploma Defteri: Her okul yönetimince tutulan ve bitirme sınavı sonuçlarına göre diploma alan öğrencilerin kimliklerinin, aldıkları notların, diploma tarih ve numaralarının işlendiği defter. devamı...
 • OPTES Işlem Kayıt Defteri: Verilerin OPTES’e kaydı ile OPTES’te kayıtlı verilerin kullanılması kapsamındaki işlemlerin kaydedilmesi amacıyla tutulan defter. devamı...
 • Hesap Cüzdanı: Bir bankada hesabı olanlara verilen, yatırılan ve çekilen paraların yazılmasına yarayan defter. Bankalarca cari hesap sahiplerine verilen, hesap hareketlerinin kaydedildiği küçük defter. devamı...
 • Dövize çevrilebilir Mevduat: Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki bankalarda kur garantisi altında açtırdıkları, 1967 ve 1981 yılları arasında uygulanan bir tür döviz hesabı. krş. kredi mektuplu döviz mevduat hesabı, döviz tevdiat hesabı devamı...
 • Vadeli Hesap: Belirli bir süre için açılmış banka hesabı, vadeli mevduat. devamı...
 • Hesap özeti: Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel. Ticari ilişkide bulunan kişi ya da kuruluşların belirli dönemlerde hazırladıkları karşılıklı borç ve alacaklarını gösteren belge. devamı...
 • Hesap Defteri: Kişi, kurum ve kuruluşların, borç ve alacaklarını sistemli bir biçimde kaydettikleri defter. Bk. hesap cüzdanı devamı...
 • Borçlu Cari Hesap Kredisi: Bk. kredi hesabı 2 devamı...
 • Demirbaş Defteri: Kitaplığa gelen kitapların geliş sırası ve sayısına göre yazıldıkları defter. devamı...

Cari Hesap Defteri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.