çark sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çark kelimesinin manası:

  1. Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
    Örnek: Çarklar dönüyor, küçük çark büyüğünü döndürüyor. S. F. Abasıyanık
  2. Herhangi bir askerî birliğin, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi.
  3. Hızlı akan su ve basınçlı uçukla dönen tekerlek biçimli işlerge.
  4. Hızlı akan su ve basınçlı uçukla dönen tekerlek biçimli işlerge.

çark ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları