Casease ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Casease" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Casease" ne demek?

 1. Kazeaz

 2. Çiftlik ürünlerindeki sütte bulunan protein maddesini çürüten bakteriyel enzim

Casease nedir? İlişkili sözcükler

 • Casease: Kazeaz Çiftlik ürünlerindeki sütte bulunan protein maddesini çürüten bakteriyel enzim devamı...
 • Ubikuitin: Ökaryot hücrelerde yaygın olarak bulunan, hücre proteinlerinin proteazlarla parçalanabilmesi için parçalanacak proteine kovalent bağlarla bağlanan, enzim özelliği bulunmayan, sıcaklığa dayanıklı, 76 amino asitlik küçük bir protein. Translasyonda konformasyonun doğru oluşmadığı devamı...
 • Kazein: Sütte bulunan protein maddesi. Sütün bileşiminde bulunan ve pıhtılaşmasında rol oynayan protein. devamı...
 • Peptidil Transferaz: Ribozomlarda, protein sentezi sırasında, peptit bağlarının teşekkülünü katalizleyen enzim. Ribozomlarda protein üretimi sırasında peptit bağlarının oluşumunu sağlayan enzim. devamı...
 • Miyozin: Pek çok hücrede ve çizgili kasta bulunan, çizgili kasnı kalın ipliklerinin esas bileşeni olan, uzun iki iplik şeklinde, bir alfa heliks kuyruk, bir boyun ve ATPaz faaliyeti bulunan iki küresel baştan oluşan,miyozin I,miyozin II,miyozin V tipleri olan bir protein. Kalın iplik. devamı...
 • Keratin: Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde. Tırnak ve boynuzun ana maddesi. devamı...
 • Histon: (Yun. histos = doku): Özellikle çekirdeğin kimyasal yapısında bulunan sade bir protein. Ökaryotların hücre çekirdeğinde nükleik asitle birleşik olarak bulunan ve DNA’nın paketlenmesine yardımcı olan lizin ve arjinin gibi bazik devamı...
 • Translokaz: Zar geçirgenlik engeline rağmen bir maddenin kolaylaştırılmış difuzyonuna aracılık eden herhangi bir enzim. Faktör G; protein sentezi sırasında peptidil tRNA’nın, ribozomun A yerinden P yerine geçişindeki GTP bağımlı yer değiştirmeyi devamı...
 • Pektinaz: Pektini hidrolize eden enzim. Hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan, protein kaynaklarındaki pektinler üzerine etkili, ince bağırsak vizkozitesinde düşmeye neden olan bir enzim. devamı...
 • Lipaz: Bağırsak öz suyunda bulunan ve öd ile beraber yağları yağ asitlerine ve gliserine parçalayan enzim. Karaciğer, pankreas ve diğer sindirim organlarında nötral yağları gliserin ve diğer yağ asitlerine parçalayan hayvan devamı...

Casease ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.