cast 2 sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cast 2 kelimesinin manası:

  1. Atmak, fırlatmak, savurmak. (bakışŸb.´ni) çevirmek, yöneltmek, atfetmek. (oy) vermek. rol taksimi yapmak.

cast 2 ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları