Caucus ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Caucus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Caucus" ne demek?

 1. (-ed, -ing, -sed, -sing)

 2. Parti toplantısı, parti yönetim kurulu, klik

Caucus nedir? İlişkili sözcükler

 • Politburo: Komünist parti yönetim kurulu devamı...
 • Board Meeting: Yönetim kurulu toplantısı devamı...
 • Delege: Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse. devamı...
 • Yerel Yönetim Birimi: Yerinden yönetim kuruluşlarından herbiri. Ülkemizde, il, kent yönetimi ve köy gibi yönetim birimleri, bkz. yerel yönetim. devamı...
 • Koalisyon Hükümeti: Birçok siyasal parti ya da grubun ortaklaşa kurduğu hükümet ve yönetim biçimi, ortakyönetim hükümeti. Bk. ortaklık yönetimi devamı...
 • Yürütme: Kanunları uygulama işi, icra Örnek: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. Anayasa Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi. Yürütmek işi. devamı...
 • Presbytery: Kilisede yalnız papazların girebildiği perdeli veya kapalı kısım Presbiteryen kiliselerinde yö- netim kurulu. devamı...
 • Meclııışııı Vükela: Kabine toplantısı. Bakanlar kurulu toplantısı. (Osmanlıca’da yazılışı: mecl–ııış-ııı– vükelâ) devamı...
 • Management: İdare, yönetim, usul Yönetim kurulu, idare edenler. devamı...
 • Administration: Yönetim, idare, idarecilik; uygulama, yerine getirme; ettirme; bakanlar kurulu, hükümet [amer.] Yönetim, idare, hükümet nezaret devamı...

Caucus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.