caught sözlük anlamı nedir?

Sözlükte caught kelimesinin manası:

  1. Catch.
  2. Yakalamak, tutmak, yetişmek, basmak, baskın yapmak, kapmak, gafil avlamak, edinmek (alışkanlık), cezbetmek, çekmek, enselemek, anlamak, kavramak, tutunmak, yakalanmak, tutuşmak, maruz kalmak, takılmak, vurmak,, çalışmak (mekanizma)

caught ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları