cause death by negligence sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cause death by negligence kelimesinin manası:

  1. Dikkatsizlik sebebiyle bir başŸkasının ölümüne sebep olmak

cause death by negligence ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları