çavuş sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çavuş kelimesinin manası:

 1. Osmanlı devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.
 2. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli.
 3. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse
  Örnek: O döver, ne olacak babası belediye çavuşu imiş. P. Safa
 4. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş
  Örnek: Kadanaların birinin üstünde bir topçu çavuşu oturuyor. R. H. Karay
 5. Askerî okullarda sınıf başkanı
  Örnek: İki ay içinde üstünlüğünü tanıtarak sınıfının çavuşu olmuştur. F. R. Atay
 6. Osmanlı devlet örgütlerinde türlü hizmetler yapan görevlilere verilen san.
 7. askerde bir rütbe
 8. Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.

çavuş ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları