Cebirsel Deyim ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Cebirsel Deyim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Cebirsel Deyim" ne demek?

 1. Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde, bunlara bağlı bir büyüklük ölçüsünü çıkarmak için gerekli işlemleri gösteren ve birbirine cebirsel işaretlerle bağlanan harf ve sayılar bütünü, cebirsel formül, cebirsel ifade.

Cebirsel Deyim nedir? İlişkili sözcükler

 • Cebirsel Simgeler: Sayıları ifade eden harfler ve cebirsel İşlemleri gösteren çeşitli simgeler.
 • Polyphony: Birbirine uygun muhtelif nağmelerin bir arada söylenmesi veya çalınması ile meydana getirilen ahenkli musiki parçası, polifoni Aynı harf veya işaretlerle birden fazla ses ifade etme.
 • Dizge: Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 • Cebirsel Simgeler: Sayıları ifade eden harfler ve cebirsel İşlemleri gösteren çeşitli simgeler.
 • Cebirsel Simgeler: Sayıları ifade eden harfler ve cebirsel İşlemleri gösteren çeşitli simgeler.
 • Plot: (-ted, -ting) plan veya haritasını çıkarmak Plan veya harita üzerinde işaretlerle göstermek (nota)
 • Iki Terimli: Toplama (+) veya çıkarma (-) işaretiyle birbirine bağlanan iki terimden oluşan cebirsel anlatım.
 • Cebirsel Ifade: Cebirsel deyim. Cebirsel simgeleri ve işlemleri içeren ifadeler, denklemler, fonksiyonlar.
 • Yazı: Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Alfabe.
 • Inne: Gr : Tahkik edatıdır. Kat’iyyet ifade eder. $ gibi bazı harf ve fiiller vardır ki, başına geldikleri isim cümlesinin kimi mübtedasına, kimi haberine te’sir ederek onların adını ve i’rabını değiştirirler. Bunun için bunlara “neshedenler, başka hale getirip değiştirenler” manasına “nevasih” denir. Şu altı edat (harf), başına geldikleri isim cümlesinin mübtedasını merfu’ iken mensub kılarlar. Sıra

Cebirsel Deyim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.