çekirdek zarı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çekirdek zarı kelimesinin manası:

  1. Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zarın her biri. Nükleus zarı.
  2. Çekirdekte bulunan oluşumları sitoplazmadan ayıran ve iç içe yerleşen belirgin zar, nükleus zarı, nükleolema. Zarın içte olanı gerçek anlamda çekirdek zarını oluşturur. Dıştaki zarın dış yüzeyinde ribozomlar bulunur ve granüllü endoplazma retikulumuyla ilişkilidir.
  3. Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zardan her biri, nükleus zarı.

çekirdek zarı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları