çelebi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çelebi kelimesinin manası:

  1. Bektaşi ve Mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen unvan.
  2. Hristiyan tüccar.
  3. Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
    Örnek: Yeleği gümüş köstekli, fesi kalıpsız, orta yaşlı bir adamdı. Son derece Osmanlı ve çelebi. A. İlhan
  4. İstanbul ağzıyla konuşan tip. Genellikle kibar ve mirasyedidir. Züppe, çıtkırıldım ve asalaktır. Güzel konuşmayı, şiir okumayı, eğlenceyi ve gezmeyi sever. Kadınlara düşkün ve onlara olan davranışlarında: bencildir. Adının sonunda «zade» vardır: Razakızade, Kınnapzade gibi.
  5. 1. efendi, nazik ve kibar. 2. şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. musa çelebi, süleyman çelebi. - mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. mevlana veya hacı bektaş soyundan olan kimse.
  6. Efendi, kibar kimse.

çelebi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları