celestial ne demek

Celestial: Göksel, Gökyüzüne Ait

Anlamı:

“Celestial” kelimesi Latince “caelum” (gökyüzü) kelimesinden türemiştir ve “gökyüzüne ait”, “göksel” veya “ilahi” anlamına gelir. Gök cisimlerini, gök olaylarını ve gökyüzüyle ilgili her şeyi tanımlamak için kullanılır.

İngilizce Kullanımı:

İngilizcede “celestial” kelimesi genellikle aşağıdaki bağlamlarda kullanılır:

 • Gök Cisimleri: Güneş, ay, yıldızlar, gezegenler ve göktaşları gibi gök cisimlerini tanımlamak için.
 • Gök Olayları: Güneş tutulmaları, ay tutulmaları, meteor yağmurları ve kuzey ışıkları gibi gök olaylarını tanımlamak için.
 • Göksel Alan: Gök kubbe, yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin bulunduğu alan.
 • İlahi veya Kutsal: Tanrısal veya kutsal olan şeyleri tanımlamak için.

Türkçe Kullanımı:

Türkçede “celestial” kelimesinin karşılığı “göksel”dir. Aşağıdaki bağlamlarda kullanılır:

 • Gök Cisimleri: Güneş, ay, yıldızlar, gezegenler ve göktaşları gibi gök cisimlerini tanımlamak için.
 • Gök Olayları: Güneş tutulmaları, ay tutulmaları, meteor yağmurları ve kuzey ışıkları gibi gök olaylarını tanımlamak için.
 • Göksel Alan: Gök kubbe, yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin bulunduğu alan.
 • İlahi veya Kutsal: Tanrısal veya kutsal olan şeyleri tanımlamak için.

Örnekler:

İngilizce:

 • The celestial bodies in our solar system include the sun, moon, planets, and asteroids.
 • The celestial event of a solar eclipse occurs when the moon passes between the sun and Earth.
 • The celestial realm is often associated with the divine and the supernatural.

Türkçe:

 • Güneş sistemimizdeki göksel cisimler arasında güneş, ay, gezegenler ve göktaşları bulunur.
 • Güneş tutulması, ayın güneş ile Dünya arasından geçtiği bir göksel olaydır.
 • Göksel alem genellikle ilahi ve doğaüstü olanla ilişkilendirilir.

Eş Anlamlılar ve Zıt Anlamlılar:

Eş Anlamlılar:

 • Heavenly
 • Divine
 • Cosmic
 • Astral
 • Ethereal

Zıt Anlamlılar:

 • Earthly
 • Mundane
 • Secular
 • Profane
 • Terrestrial

Kültürel Bağlamlar:

“Celestial” kelimesi, farklı kültürlerde farklı anlamlara gelebilir. Örneğin, bazı Doğu kültürlerinde göksel alem, ataların ruhlarının yaşadığı bir yer olarak görülür. Batı kültüründe ise genellikle Tanrı’nın veya ilahi varlıkların bulunduğu bir yer olarak kabul edilir.

Sonuç:

“Celestial” kelimesi, gökyüzüne ait, göksel veya ilahi olan her şeyi tanımlamak için kullanılan çok yönlü bir kelimedir. Gök cisimlerini, gök olaylarını ve gökyüzüyle ilgili her şeyi kapsar. Hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılır ve farklı kültürlerde farklı anlamlara gelebilir.


Yayımlandı

kategorisi