censure sözlük anlamı nedir?

Sözlükte censure kelimesinin manası:

  1. Tenkit, kınama
  2. İtham etme, suçlama
  3. Sert bir şekilde tenkit etmek
  4. Kabahatli bulmak
  5. Tasvip etmemek, uygun bulmamak, münasip görmemek
  6. Eleştirmek, tenkit etmek, kınamak, suçlamak

censure ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları