cereyan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cereyan kelimesinin manası:

 1. Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
 2. Bir şeyin gelişme, olma durumu
  Örnek: En iyisi zorlamamak, işi tabii cereyanına bırakmak. R. H. Karay
 3. Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket
  Örnek: Aşırı ırkçılık cereyanlarının yalancı şahidi olarak sahneye çıkarıldı. C. Meriç
 4. Akım.
 5. Bk. akıntı, akım
 6. Bk. akış
 7. Bk. akım
 8. Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürur. Vuku, vaki olma. (Osmanlıca'da yazılışı: cereyân)

cereyan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları