certificate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte certificate kelimesinin manası:

  1. Belge, vesika
  2. Sertifika, tasdikname, şahadetname
  3. Ruhsat
  4. Diploma
  5. Belge vermek, belgelemek, tevsik etmek
  6. Vesika veya sertifika sağlamak
  7. Belge vermek, belgelemek, ruhsat vermek

certificate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları